בְּרִית היא פרסום מקוון שמטרתו לחשוף מאובנים לשוניים שנשתמרו בספרות המצרית העתיקה.

בְּרִית מספרת את סיפורן של מילים, גלגולם של רעיונות ונדידתם של אנשים וחפצים, 
בין שפות ובין תקופות.

במרכזה, רשת דוגמאות של מילים שאולות המופיעות בכתבים מצריים באלף השני לפני הספירה.

ArcheoMindLogo.png
iCL logo BLUE.jpg

ArchaeoMind Lab

מחקר זה מתקיים במסגרת

מעבדת הארכאולוגיה של המחשבה

The Archaeology of the Mind Lab

בקרו אותנו בכתובת

https://archaeomind.huji.ac.il/

© Goldwasser/Harel/Nikolaev

הרצאותיי על תוכנת  iClassifier ועל בְּרִית בכינוסיים אקדמיים בארץ ובחו"ל

2017. "Tracking Variation in Orthography: The Case of Loanwords in Ancient Egyptian", (Poster), in: manuSciences‘17 French German Summer School organized by the BAM, CSMC and EPHE/PSL.

2018. y(a)m, ḳ(e)s(e)m and ḥ(e)r(e)p: Semitic Loanwords in Egyptian.’ Institute of Archaeology, Hebrew University, Jerusalem.

 

2018.  "How Does Language Portray Culture Contact? Semitic Loanwords in Second Intermediate Period and New Kingdom Egypt",(Poster), in: 'Crossroads III – A Stranger in the House', Prague, September 10-13, 2018.

3/2019. ‘Mapping the ancient Egyptian mind: Introducing iClassifier, a new platform for  systematic analysis of classifiers in Egyptian and beyond’, at: Ancient Egypt and New Technology: The Present and Future of Computer Visualization, Virtual Reality and other Digital Humanities in Egyptology. 29-30 March 2019 at Indiana University, Bloomington. (co-authored with Orly Goldwasser and Dmitry Nikolaev). 

4/2019. ‘A study on verb borrowing integration in the BRiT list of Semitic loanwords in Ancient Egyptian- The case of šrm ‘to greet; to seek peace’ and ʿšq ‘to extort’, at: The 7th International Graduate Student Conference on Diverse Approaches to Linguistics (IGDAL 7), April 8th, 2019, Hebrew University, Jerusalem.

7/2019. "Classifying the Other: Mapping classifier categories of Semitic loanwords in Late Egyptian." At the ISF founded international workshop "iClassifier: A new digital tool for the analysis of classifier scripts and languages." July 1-4, 2019. Maiersdorf room 501, Mount Scopus, Jerusalem. 

8/2019. '‘..and they all made a BRT’:  Semitic Loanwords in New Kingdom texts as cultural goods.' Talk at International Congress for Young Egyptologists,  21-24 August 2019, Leiden University.

9/2019. 'Scenarios of verb borrowing from Semitic into Late Egyptian: A sociolinguistic analysis based on the iClassifier database corpora.' Talk given at Charles University, Prague. 

12/2019. with Orly Goldwasser. “The classification of borrowed compound proper names in hieratic: A case study by the digital iClassifier.” Talk given at  Ägyptologische „Binsen“-Weisheiten IV - Hieratic of the New Kingdom, 11 December 2019.

https://en.aku.uni-mainz.de/aegyptologische-binsen-weisheiten/

 

11/2020. 'A Map of Semitic Loanwords in the Ancient Egyptian Mind.' Department seminar, Ancient Near East, The Hebrew University, Jerusalem. 

  

4/2021. ‘A comparative framework for graphemic classifier analysis (Egyptian, Sumerian (Cuneiform) and Old Chinese) using the iClassifier digital research platform.'  Talk given at Language, Semantics and Cognition: Saying and conceptualizing the world from Ancient Egypt to Modern Times, Yale University. 
https://egyptology.yale.edu/conferences/current-conferences/conference-program

12/2021. 'A Canaanite mind map in ancient Egyptian/ מפת מחשבה כנענית במצרית העתיקה.' Graduate conference, Jack, Joseph and Morton Mandel School For Advanced Studies in the Humanities. 

1/2022. Knowledge organization in Sumer and Ancient Egypt — Network Analysis
by iClassifier
(in Hebrew). The 25th Conference of the Israel Society for Assyriology and the Ancient Near East, held at the Dept. of Archaeology and Ancient Near East, Hebrew University of Jerusalem, held on Tuesday, January 4, 2022, online lecture.

4/2022. ‘Vocabulary as a network.’ The 47th Annual Archaeology Congress of Israel. Hosted by Tel Aviv University department of Archaeology, 12.4.22. 

5/2022. ‘The ArchaeoMind Lab.’ Presentation in the Archaeology Institute Lab day, Wednesday 25.5.22, Mount Scopus, Jerusalem. 

בְּרִית מבוססת על חומרים שנאספו

במסגרת עבודת הדוקטורט: 

רשת שאילות מלשונות שמיות בטקסטים הכתובים מצרית עתיקה מתקופת הממלכה החדשה:
ארגון ידע על פי מערכת הממיינים

הללי הראל

המכון לארכאולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

בית הספר מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח
haleli.harel@mail.huji.ac.il

פרסומים 

Harel, H. Forthcoming. A Network of Lexical Borrowings from Semitic in Egyptian Texts of the New Kingdom: Organizing Knowledge according to the Classifier System. Doctoral dissertation. The Hebrew University of Jerusalem.

Harel, H., Goldwasser, O., Nikolaev, D. In press. 'Mapping the ancient Egyptian mind: Introducing iClassifier, a new platform for systematic analysis of classifiers in Egyptian and beyond.' In Ancient Egypt and New Technology: The Present and Future of Computer Visualization, Virtual Reality and other Digital Humanities in Egyptology. 29-30 March 2019 at Indiana University, Bloomington. Edited by Roberson, J.A., Vinson, S., Lucarelli, R. (Eds.). Brill, Leiden.

הרשמו כאן לעדכונים על פרסום מסד הנתונים "ברית" 

Email